vv

Taisyklės

1.1 Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) jas priėmus pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su e-parduotuvės superprekes.lt  taisyklėmis yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo ir pardavėjo teises ir pareigas, tarpusavio įsipareigojimus ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant mūsų prekes.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus pirkėjas bus informuojamas prisijungimo superprekes.lt puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas taisykles.

1.3 Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs norimą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį patvirtina, jog susipažino su taisyklėmis ir jas užsako. 

2. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

2.1. Prieš pirkdamas e-arduotuvėje superprekes.lt pirkėjas privalo atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, prekių pristatymo adresą (jei prekių nepageidauja atsiimti pats), telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

 2.2. Sutikdamas, kad pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo parduotuvėje tikslu, pirkėjas taip pat sutinka, kad pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiems asmenims bet kokie pirkėjo asmens  duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas e-parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. 

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai


3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir kitose šios e- parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas pardavėjui apie tai raštu (el. Paštu info@superprekes.lt , nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.4. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsdamas  informuoti pardavėją (el. Paštu info@superprekes.lt  arba +37061679574

3.5. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4.   Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

4.2 Kai pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais, prekių pristatymo metu, pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per 3 (tris) darbo dienas

4.3 Jei pirkėjas nutraukia prekių pirkimo – pardavimo sutartį pagal  3.2 punkte numatytas sąlygas, pardavėjas, gavęs grąžinama prekę, įsipareigoja per 14 (keturiolika) darbo dienų grąžinti pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

4.4. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, pardavėjas grąžina pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

4.5 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu.

 4.6 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu 6.2 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

4.7 Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

 

5. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka

5.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos Eurais su PVM.
5.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad  Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą e-parduotuvėje esančią informaciją.

5.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.

5.5 Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes grynaisiais pinigais ar  mokėjimo pavedimu. Pasirinkus  mokėjimo būdą atsiskaityti už prekes grynaisiais pinigais  , taikomas papildomas 2.90 euro mokestis.

 

 

6. Prekių pristatymas

 6.1 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 6.2 Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių svorį ir vietą:

Lietuvos paštas : 
Pristatymo kaina, kai siuntos svoris iki 2 kg. 2 €.
Pristatymo kaina, kai siuntos svoris iki 5 kg. 3 €.
Pristatymo kaina, kai siuntos svoris iki 10 kg. 5 €.

 6.2.1 Pristatymas į Kuršių Neriją yra papildomų sąlygų.
 6.2.2 Prekių pristatymas už Lietuvos Respublikos teritorijos vykdomas atskiru susitarimu.

6.3 Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodomi Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu arba  telefono numeriu. Pirkėjo nurodytu registracijos formoje.

6.4 Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.  Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos prekė ar pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti prekės ar pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6.5 Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

6.6 Kai kurios prekės gali būti pristatytos nesurinktos. 

 

 

7. Garantija

7.1  Pardavėjo parduodamoms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija.

7.2 Netinkamos kokybės prekę Pirkėjo pasirinkimu Pardavėjas įsipareigoja: pakeisti į tinkamos kokybės prekę; pašalinti prekės trūkumus arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

7.3 Jei prekės trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1  Pardavėjo parduodamoms prekėms yra suteikiama 14d. grąžinimo arba keitimo garantija.

8.2  Grąžinama prekė turi būti originalioje nepažeistoje pakuotėje, prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta , prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos. Nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

8.3 Norint grąžinti prekę reikia susisiekti su mumis el. paštu info@superprekes.lt .Laiške reikia nurodyti sąskaitos numerį, vardą, pavardę ir mūsų sąskaitos numerį bei  grąžinimui ar pakeitimui nurodyti prekės kodą.

8.4 Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 d. po to, kai yra patikrinama, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, yra visi įpakavimai, etiketės. superprekes.lt vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.