Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės superprekės.lt pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką.
Šioje e-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad superprekės.lt juos valdys ir tvarkys teisės aktuose numatytais tikslais. bei sutinkate su e-parduotuvės taisyklėmis.
Registruodamiesi privalote nurodyti teisingą asmeninę informaciją, pateikti pilną ir tikslų pristatymo adresą.
Pateikus netikslius ir klaidinančius duomenis, pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą.
Superprekės.lt įsipareigoja naudoti užsakovo asmens duomenis tik prekių užsakymo tikslais.
Pirkėjo fizinio, bei juridinio asmens duomenys saugomi tik e-parduotuvėje ir neatskleidžiami trtiems asmenims.
Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti tretiems asmenims tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
E-parduotuvės paslaugomis gali naudotis visi veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys ne jaunesni, kaip 18 metų. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų gali naudotis mūsų e-parduotuve tik su tėvų, arba globėjų sutikimu.